สนใจลงโฆษณา โทร 076210624 หรือ Email: pr_studioline@hotmail.com Line ID: studioline93 ขอเพลง โทร 076216988 ,
     
 

ศบค.แจงยิบ 11 กลุ่มคนเข้าไทย ใช้ 3 วิธีติดตามสกัด “โควิด” ทั้งแยกกัก-กักกัน-คุมสังเกตอาการ

2020-07-02

ศบค.แจงยิบแบ่ง 11 กลุ่มคนเข้าไทย ใช้ 3 แนวทางติดตามสกัด “โควิด” ใช้วิธี “แยกกัก” ในคนป่วย หากไม่ป่วยอยู่ระยะยาวใช้วิธี “กักกัน” 14 วัน ในสถานที่ตามเหมาะสมแต่ละกลุ่ม ทั้ง State Quarantine แบบจ่ายเงินเอง รพ. สถานทูต หรือสถานที่ที่องค์กรจัดเอง ส่วนแขกรัฐบาล-มาระยะสั้น ใช้วิธี “คุมไว้สังเกตอาการ” มีบุคลากรทางการแพทย์ติดตาม ห้ามออกนอกเส้นทาง

วันนี้ (1 ก.ค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของไทย เนื่องจากต่างประเทศยังมีผู้ป่วยเพิ่มวันละมากกว่าแสนราย ว่า เรามีการประชุมในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และเสนอต่อ ศบค.ชุดใหญ่ โดยเรามีความพร้อมเรื่องเตียง โดย กทม.มีเตียงระดับไอ.ซี.ยู. 106 เตียง ไม่ใช่ไอ.ซี.ยู. 1,589 เตียง และโรงแรมที่จัดทำเป็นสถานที่พักผู้ป่วย (Hospitel) 568 เตียง ส่วนทั่วประเทศไอ.ซี.ยู.มี 465 เตียง ไม่ใช่ไอ.ซี.ยู. 9,617 เตียง และ Hospitel 9,781 เตียง รวมแล้วมีไอ.ซี.ยู. 571 เตียง ไม่ใช่ไอ.ซี.ยู. 11,206 เตียง และ Hospitel 10,349 เตียง ส่วนเวชภัณฑ์ หน้ากาก N09 มี 1.12 ล้านชิ้น ชุด PPE มี 5.11 แสนชุด และเครื่องช่วยหายใจ 1.1 หมื่นเครื่อง ขณะที่ ยาฟาวิพิราเวียร์ มี 3.19 แสนเม็ด สำหรับผู้ป่วย 4,571 คน และจะมีอีก 4 แสนเม็ดภายใน ก.ค. 2563

ถามถึงมาตรการรองรับการเดินทางมาจากต่างประเทศ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ตอนนี้มีหลากหลายกลุ่ม ต้องมาทำความเข้าใจ โดยหลักการคนเดินทางมาจากต่างประเทศ ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อมาประเทศไทย การจัดการในทางกฎหมายโดย พ.ร.บ.โรคติดต่อ บัญญัติวิธีการไว้ 3 อย่าง คือ 1. แยกกัก คือ ลงเครื่องมาป่วยเอาเข้า รพ.ทันที เรียกว่า Isolation

2. กักกัน (Quarantine) มี 4 ประเภท คือ 1) กักกันที่บ้าน (Home Quarantine) 2) สถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine : SQ) หรือตามต่างจังหวัด (Local Quarantine :LQ ) และที่จ่ายเงินเอง (Alternative State Quarantine ASQ) และในระดับจังหวัด (Alternative Local Quarantine : ALQ) 3) องค์กรนั้นจัดขึ้นมาและให้พักในพื้นที่ตนเองจัดไว้ (Organization Quarantine : OQ) ซึ่งข้อกำหนดฉบับที่ 12 แบ่งคนออกมา 11 ประเภท มีกลุ่มหนึ่งที่มาเป็นโรงเรียน ครู นักเรียนต่างชาติ ผู้บริหารต่างๆ มาครั้งหนึ่งอาจหลายสิบหรือร้อยคน แต่มีหอพัก หรือ รพ.ประจำสถานศึกษาอยู่แล้ว เราก็อนุญาตให้พักในสถานที่ที่องค์กรจัดได้ แต่จะต้องผ่านมาตรฐานที่กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และฝ่ายมั่นคงเข้าไปกำกับตรวจสอบ และยืนยันว่า จะไม่มีการออกไปข้างนอกให้เกิดการแพร่เชื้อ และ 4) Hospital Quarantine สำหรับคนที่เดินทางมารักษาหรือดูแลสุขภาพ โดยใช้ รพ.เป็นสถานที่กักกัน

3. คุมไว้สังเกตอาการ (Close Observation) คือ ไม่ต้องนอนใน รพ.หรือ รพ. ประเภทนักธุรกิจมาระยะสั้นๆ มาเซ็นสัญญานอน 2-3 วันกลับบ้าน ก็ไม่อยากมาอยู่ 14 วัน แต่ต้องมีระบบตรวจสอบตั้งแต่ก่อนมา ระหว่างมา และก่อนจะกลับ ว่าไม่มีเชื้อ ตรวจกันยิบ และต้องมีแผนว่าจะไปไหนให้เราเห็น โดยรถยนต์ส่วนตัว จะไปดูไปตรงไหนต้องบอกเราทั้งหมดและไปในเส้นทางนี้ และต้องจ่ายเอง นอนโรงแรมไหน โรงแรมนั้นก็ต้องเป็น Alternative State Quarantine มีแพทย์ พยาบาลประกบ และจะไปที่ไหนจะไปเดี่ยวๆ ไม่ได้ ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ติดตามไปด้วย คือ เป็นการคุมไว้สังเกต อยู่ในสายตาของเราตลอด และต้องไม่เป็นความเสี่ยงกับเรา

ถามต่อว่า การผ่อนปรน 6 กลุ่มที่จะเข้าไทย 200 คนต่อวัน ขอความชัดเจนในการจัดการ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ตามข้อกำหนดที่ออกตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 12 กลุ่มคนที่จะเข้ามาในประเทศไทยมี 11 กลุ่ม ดังนี้ 1. ผู้มีสัญชาติไทย อยู่ได้ทั้ง SQ LQ ALQ 2. ผู้มีเหตุยกเว้น ใช้แนวทางคุมไว้สังเกตอาการ 3. บุคคลในคณะทูต ใช้วิธีกักตนเองในสถานทูตนั้น (Home/Self Quarantine) 4. ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น เมื่อขนส่งเสร็จเข้ามาก็ขับรถออกไปได้ ไม่ต้องอยู่ 5. ผู้ควบคุมยานพาหนะ อาจต้องพักค้าง เช่น กัปตันเครื่องบิน แอร์โฮสเตส สายการบินทั้งหลาย ใช้วิธี ASQ
6. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรสคนมีสัญชาติไทย ใช้ ASQ 7. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่ในไทย ใช้ ASQ 8. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีใบอนุญาตทำงาน ใช้ ASQ 9. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในไทย ใช้ ASQ หรือ OQ 10. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาในไทย ใช้กักใน รพ. และ 11. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้รับอนุญาตเข้ามาในไทยตามข้อตกลงพิเศษ มาระยะยาวใช้วิธี ASQ หรือมาระยะสั้นๆ ใช้วิธีคุมไว้สังเกตอาการ

“11 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักที่จะเห็นภาพการเดินทาง หลายคนถามว่าเท่ากับทราเวิลบับเบิลหรือไม่ แต่คำนี้ถูกใช้มากกลัวว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งทราเวิลบับเบิลอาจรวมใน 11 กลุ่มนี้ด้วย ฉะนั้น เพื่อป้องกันสับสนจึงย่อยออกมาเป็น 11 กลุ่ม และใช้คำว่าทราเวล บับเบิลให้น้อยลง เพื่อให้เข้าใจว่า ศบค. หน่วยงานต่างๆ เราคิดกันอย่างละเอียด เพื่อติดตามทุกคนที่เข้ามายังประเทศไทย เพื่อรักษาสถานภาพการเป็น 0 ให้นานต่อไปได้” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

ถามถึงการผ่อนคลายวันแรก ทั้งเปิดเทอม ผับบาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด มีการเฝ้าระวังอย่างไร นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า อยากให้ผู้ประกอบการไปดาวน์โหลดแนวทางมาตรการผ่อนปรนระยะ 5 ซึ่งจะบอกรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม การติดตามก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังไปตรวจตรา แต่จะต้องมีการลงทะเบียนแอปพลิเคชันผู้พิทักษ์ไทยชนะ ถึงเข้าไปตรวจตราได้ เพื่อป้องกันการเข้าไปแอบอ้างหรือไปเบ่งไปขอดูอะไรที่ไม่ถูกต้อง ขอให้มั่นใจในระบบ
ข้อมูลจาก : manageronline
  

Back to Top